• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

חוק דיוור אלקטרוני נחקק לפני כמה שנים על מנת להגן על כל מי שמשתמש בדואר אלקטרוני וזאת על מנת למנוע הצפת תיבת הדואר שלו בדואר שמוגדר כ”ספאם” או כדואר “זבל”. הצורך בחקיקה התעורר אחרי מספר רב של תלונות שהוגשו על ידי הציבור על כך שאנשים מוצפים בתוכן פרסומי שיווקי שאין הם מעוניינים בו ולא הביאו רצון לקבל אותו. בעקבות החקיקה של חוק דיוור אלקטרוני, חל שינוי של ממש בתחום שליחת ניוזלטר פרסומי והיום הדבר מהוגן בחוק שמי שמפר אותו עלול להידרש לשלם קנס ואף עלולות להיות מוגשות נגדו תביעות משפטיות.

 

מה קובע חוק דיוור אלקטרוני

חוק דיוור אלקטרוני  הידוע בכינויו גם כחוק הספאם קובע כי אין לשלוח תכנים שיווקיים באמצעות סמס, או באמצעות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתו של הנמען לקבל דואר זה. חוק דיוור אלקטרוני שאומץ בישראל מתבסס על חוק דיוור אלקטרוני אירופאי שמותיר שליחת דואר פרסומי רק למי שאישר את הסכמתו לכך. להבדיל מהחוק הישראלי והאירופאי, חוק דיוור אלקטרוני שנחקק בארה”ב לא אוסר שליחתם של תכנים שיווקיים, אלא אם כן הנמען ביקש במפורש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה.

לגבי בתי העסק, חוק דיוור אלקטרוני מספק פרצה אשר מאפשרת שליחה חד פעמית של הצעה לשליחת דברי פרסום בעתיד אך בכל מקרה, חלה חובה על המפרסם לאפשר לכל נמען לפנות אליו בקלות על מנת לבקש להסיר את הפרטים שלו מרשימת התפוצה ועל המפרסם חלה חובה למחוק באופן מיידי את פרטי המבקש על מנת שלא יוטרד בעתיד.

חוק דיוור אלקטרוני גם מציב הגבלות. ביניהם, חובה לעדכן בצורה ברורה כי מדובר על הודעה פרסומית וגם להציג דרכי התקשרות ברורים ובולטים למטרת שליחת בקשה להסרת הנמען מרשימת התפוצה.

 

ומה קורה למי שעובר על חוק דיוור אלקטרוני

המפרסם אשר עובר על חוק דיוור אלקטרוני או על אחד מסעיפיו יהיה צריך לפצות את הנמען ללא הוכחת נזק. הוא גם מסתכן בתביעות וקנסות כבדים שיוטלו נגדו. מדובר על עבירה פלילית והדבר עלול לפגוע בעסק ובתדמית שלו כך שלא מומלץ להסתכן.

שש שנים לאחר שנכנס החוק שאמור היה למגר את שליחת הספאם לתיבות המיילים והסלולאר, התופעה רק הולכת ומתפשטת עוד יותר מלפני כניסתו של החוק. הבעיה הגדולה היא שלרוב המפרסמים אף מקשים או אפילו לא מאפשרים לנמענים להסיר את עצמם מרשימות התפוצה – דבר שמנוגד לחוק, הקובע כי “מפרסם המשגר דבר פרסומת יציין בדבר הפרסומת את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב  החברות מבינות שמדובר בחוק המספרים הגדולים היא שולחת מאות אלפי פרסומים,חלקם הנמענים יתרגזו, אבל כנראה לא יטריחו את עצמם בחיפוש אחר המפרסם. וכך הם ימשיכו לקבל הודעות ומיילים ספאמים. בסוף הם עוד עתידים לרכוש מוצרים מהחברה. מתוך אלפי נמענים הרוב הגדול כנראה יקרא את ההודעות וימחק, כמות מסויימת תדרוש הסרה באמצעות מייל חוזר, ורק מיעוט קטן באמת ינצל את הזכות שחוק הספאם מעניק לו ויגיש תביעת ספאם עבור פיצוי של 1000 ש”ח לכל מייל/מסרון

 

לסיכום

שליחת מיילים בתפוצה הוא אמצעי יעיל להפצת המידע אודות העסק אך במידה ולא עושים את ההפצה על פי מה שקובע חוק דיוור אלקטרוני, אתם עלולים לספוג תביעות לא נעימות. דיוור אלקטרוני הנו כלי שיווקי יעיל מאוד שיכול להניב תוצאות כמעט מיידיות ולסייע לפיתוח העסקי שלכם ללא עלויות כמעט, אך על מנת שזה יקרה, חשוב להכיר היטב את החוק אודות הדיוור האלקטרוני ולפעול על פיו, כלומר לשלוח את ההודעות רק לנמענים שהביאו את הרצון שלהם לקבל את המסרים שלכם ולהיצמד לכל הפרמטרים שיש לכלול בתוך ההודעה עצמה על מנת שהיא תהיה חוקית.