• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

שעון הנוכחות מותקן במקום העבודה על מנת שהעובדים ידווחו בצורה מדויקת על מועד כניסתם ויציאתם ממקום העבודה. ברובם המכריע של מקומות העבודה קיימת מערכת נוכחות מסוג כלשהו.

בשוק תמצאו שעוני נוכחות מסוגים שונים: שעון נוכחות מכני מחתים את השעה על גבי כרטיס שיש להקלידו מאוחר יותר למערכת ניהול השכר. שעון נוכחות אלקטרוני שבו הזיהוי מתבצע על ידי העברת כרטיס ומועבר ישירות למערכת. במערכת מתקדמות יותר מספיק להעביר את הכרטיס בקרבת הקורא ואין צורך להכניסו לתוך השעון. הפתרון הקיצוני ביותר, אשר מאפשר זיהוי חד-חד ערכי של העובד, הוא שעון נוכחות ביומטרי המתבסס על טביעת אצבע. בשעון כזה, מן הסתם, אין אפשרות להונאות וכן אין חשש לאובדן הכרטיס.

בעד ונגד – מערכת נוכחות

הטיעונים בעד התקנת מערכת נוכחות ברורים וישירים והם הסיבה לכך שמרבית המעסיקים נדרשים, במוקדם או במאוחר, להתקנת שעון. ראשית, השעון מגן על זכויות העובדים והמעסיקים כאחד. אין כל שאלה או מתח כאשר שעות הנוכחות מוחתמות שחור על גבי לבן וידועות לכל. בנוסף, אנשים שרושמים שעות נוטים לעגל את השעות, לשכוח ולא לדייק. הדבר עשוי לגרום הפסדים ניכרים לעסק, אשר צובר אי דיוקים רבים מעובדים מרובים. ומעל לכל עומדת ההנחה שאינה קלה לעיכול – ההנחה לפיה הטבע האנושי מחייב התקנת מערכת, מכיוון שהעובדים עשויים להתפתות לעבוד פחות כאשר לא מתנהל רישום.

כנגד התקנת מערכת נוכחות ניתן לשאול שאלה פשוטה: עד כמה ניתן לשלב מערכות מן הסוג הזה בעולם שהולך וצועד לקראת עובדים שעובדים מן הבית, עבודה מול קבלני משנה המצהירים על שעות העבודה, ועולם שבו התפוקה אינה קשורה בהכרח לכמות השעות שהושקעו? עובדים רבים חשים שמערכת השעות אינה מודדת את הרכיבים החשובים ביותר של עבודתם, ולראייה הם יספרו על אבטלה סמויה ועל הונאות נוכחות שונות.

אין מחלוקת על כך שמערכת הנוכחות מעוררת מתחים רבים ושונים במקום העבודה – החל בעובד ששוכח להחתים את הכרטיס שלו, וכלה בעובדים שמשחקים עם המערכת. המעסיק חווה משברי אמון שונים, בעוד שהעובדים – באופן מיוחד עובדים ותיקים ומסורים – עשויים לחוש תחושת עלבון על כך שהם נדרשים להחתים כרטיס שמוכיח את נוכחותם במקום העבודה. השאלות הללו מעסיקות עובדים, מנהלים ומעסיקים והתשובה אינה פשוטה או חד משמעית. השורה התחתונה היא שבימינו רוב רובם של העסקים אינם מוותרים על שעון הנוכחות. אפשרי מאד שהשינויים המהירים והדרמטיים בעולם העבודה בעידן האינטרנט והעבודה מרחוק יעודדו יצירת מערכות בקרה חלופיות.